Kindergemeenteraad Appingedam beslist over subsidies

Appingedam - De kindergemeenteraad beslist dinsdag 23 februari om 12.30 uur over vier subsidieaanvragen in het raadhuis van Appingedam.

Vier scholen doen mee: de Vuurvlinder, de Triangel, de Jan Ligthartschool en de Citer. De leerlingen debatteren over aanvragen van de brandweer, het Centrum voor Veilig Wonen, Scoutinggroep Delfzijl en melkveebedrijf De Jong. De kinderraad mag 750 euro subsidie voor een van de ingediende projecten verstrekken. Elke school levert 4 leerlingen uit groep 8 voor der raad, onder voorzitterschap van burgemeester Rika Pot. Voorwaarden waren dat het project bedoeld is voor de groepen 8 van de basisscholen en dat het voor de zomervakantie kan worden uitgevoerd. De brandweer reageerde met het project 'Het beste (brand)veiligheidsidee van Appingedam' en het Centrum voor Veilig Wonen wil de leerlingen uitnodigen een script te maken voor een vlog (videofilmpje) met als motto 'Ik ❤ Appingedam'. Scouting Fivelgroep Eemsmond komt met een activiteitendag en melkveebedrijf De Jong heeft het project 'De boer in de klas' bedacht. De organisaties worden aan de tand gevoeld over hun projecten en de kinderen discussiëren over de voors en tegens van de voorstellen. Aan het eind van de vergadering maken ze een keuze. De vergadering begint met een Damster Voorafje, waarin een aantal kinderen door Jan Wildeman van Havenstad FM worden geïnterviewd over hun deelname aan de kinderraad. Het doel van de kindergemeenteraad is de leerlingen vertrouwd te maken met de werking van de (lokale) democratie. Op de scholen wordt in deze weken aandacht besteed aan de inrichting van het openbaar bestuur, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Ook geven raadsleden gastlessen over de manier waarop de plaatselijke democratie in Appingedam werkt en over de onderwerpen die in de raad aan de orde komen. De kinderraadsvergadering is op internet live te volgen via de website van de gemeente Appingedam, www.appingedam.nl. Ook na de vergadering kan nog worden teruggekeken. De agenda en de voorstellen zijn ook op de gemeentelijke site te bekijken.