KWF-afdeling Appingedam zoekt compleet bestuur

APPINGEDAM - De KWF-afdeling Appingedam is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. In wezen gaat het om een bijna compleet bestuur, want er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester.

Ieder jaar krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Omgerekend naar de bevolking van Appingedam zijn dat 72 plaatsgenoten per jaar. In Appingedam helpen ongeveer 36 vrijwilligers mee om dit aantal zo snel mogelijk naar beneneden te brengen. Tijdens de KWF-collecte in september zamelden zij ruim 5.700 euro  in voor kankeronderzoek. De KWF-afdeling is op zoek naar bestuursleden die het werk van deze vrijwilligers in goede banen leiden. Eric van Veelen, regiocoördinator bij KWF Kankerbestrijding: “Wij zijn bijzonder dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers in Appingedam. Wij vinden het belangrijk dat we dit goede werk ook in de komende jaren veilig kunnen stellen en eventueel uitbreiden. Daarom zijn we heel hard op zoek naar vrijwilligers die zich in de gemeente Appingedam bestuurlijk willen inzetten. Op dit moment hebben we drie belangrijke vacatures. Met elkaar zorgen we ervoor dat er geld bij elkaar komt voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Dankzij dit onderzoek is er veel vooruitgang geboekt. Zo is het percentage kankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is in de afgelopen 65 jaar gestegen van gemiddeld 25% naar 62%. Dat betekent dat we samen de dag dichterbij brengen dat we kanker verslaan.” Voor meer informatie kan men contact opnemen via: 06 51 29 33 46 of aanmelden@kwf.nl.