Grote G7-gemeente van de baan

NOORD-GRONINGEN - De vertegenwoordigers van de G7 gemeenten zijn er vanavond niet in geslaagd een gezamenlijke nieuwe gemeente vorm te geven. Daarmee is de herindelingsgemeente Van Lauwerszee tot Dollard tou vooralsnog van de baan.

Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond, samen met Appingedam en Bedum voorvechter van de reuzengemeente met Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, betreurt de uitkomst.”Ik ben nog steeds van mening dat Noord-Groningen te maken heeft met gezamenlijke problematiek en uitdagingen waar we ook samen vorm en inhoud aan moeten geven. Dit gebied is voor mij ondeelbaar. Daarom heeft Eemsmond in een eerder stadium al de G7 als herindelings-variant voorgesteld. Een variant die in mijn ogen nog steeds de beste variant is, zeker gezien de strategische agenda." Ook ons eerdere voorstel om via een samenwerkingsmodel naar een mogelijke herindeling te groeien, werd niet gesteund. Dat we vandaag, na 3 jaar overleggen, geen gezamenlijk resultaat hebben bereikt, betreur ik dan ook ten zeerste. Overigens blijven wij inzetten op de bestaande samenwerking met de G7 gemeenten.”