Arie Brik verlaat begrafenisvereniging na 40 jaar

Eenum - Arie Brik neemt na 40 jaar afscheid genomen als secretaris van de Begrafenisvereniging en de Stichting Begraafplaats Eenum.

Als dank voor de vele verdiensten kreeg hij uit handen van de voorzitter, Geert Bouwsema, een presentje. Mevrouw Heuker van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen overhandigde hem een oorkonde. Arie Brik was feitelijk de beheerder van de eigen begraafplaats van Eenum die geheel door vrijwilligers wordt gerund. Daarnaast is hij drager.