BMWEDAL gemeenten verder met huidige thuiszorgaanbieders

DELFZIJL - De BMWEDAL gemeenten hebben met de huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning afspraken gemaakt om de ondersteuning voor haar inwoners te kunnen continueren.

De huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in het gebied zijn in staat alle cliënten van TSN Thuiszorg over te nemen. Daarnaast zijn zij ook bereid om zich in te spannen personeel van TSN Thuiszorg in dienst te nemen om zo veel als mogelijk cliënt-hulp relaties in stand te houden. De BMWEDAL gemeenten gaan daarom niet in zee met Stichting Familiehulp die onlangs een aanbod deed om de activiteiten en het personeel van TSN Thuiszorg over te nemen. De samenwerkende gemeenten maakten in december 2015 al afspraken met de huidige aanbieders en een extra aanbieder van huishoudelijke ondersteuning nadat TSN Thuiszorg in surseance raakte. Mocht TSN Thuiszorg failliet worden verklaard, dan is de continuïteit van huishoudelijke ondersteuning daarmee gewaarborgd. Cliënten van TSN Thuiszorg in de BMWEDAL gemeenten worden, zodra er meer duidelijkheid is over de verdere gang van zaken, persoonlijk benaderd met uitleg over wat er verder gaat gebeuren. De aanbieders die nu huishoudelijke ondersteuning bieden in de gemeenten zijn: Thuiszorg Noord (’t Gerack in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum), Beter Thuis Wonen (in alle gemeenten), Tzorg (in alle gemeenten) en Zonnehuisgroep Noord (in Delfzijl, Appingedam,Loppersum en De Marne).