Stadsmunt Appingedam voor Willy Dieterman

Appingedam - Directeur-bestuurder Willy Dieterman van Woongroep Marenland heeft donderdagmiddag tijdens zijn afscheidsreceptie in Centrum Kabzeël van Woongroep Marenland de Damster Stadsmunt uitgereikt gekregen door burgemeester Rika Pot.

  De Damster Stadsmunt wordt uitgereikt aan personen of groepen die een bijzondere prestatie of verdienste hebben geleverd voor de Damster gemeenschap, op cultureel, sportief of sociaal gebied. Dieterman heeft zich ingezet voor de herstructurering van de wijk Opwierde en de ontwikkeling van Overdiep. Hij heeft zich buitengewoon ingezet voor de stad Appingedam. Burgemeester Pot benadrukte dat de afgelopen tien jaar in Appingedam goed zichtbaar is geworden waar Dieterman zich sterk voor maakte. Dieterman werkt sinds 1991 voor de woningstichting die sterk werd door de fusie met Patrimonium. Sinds 1997 heeft hij de leiding in handen. Door het uitreiken van de Damster Stadsmunt aan de heer Dieterman geeft de gemeente blijk van haar erkentelijkheid voor zijn zeer actieve inzet en betrokkenheid voor de stad.