Verzorgingshuizen Solwerd en Hippolytushoes dicht

Appingedam - Zonnehuisgroep Noord sluit nog eens vier verzorgingstehuizen. Het gaat om Solwerd in Appingedam, Hippolytushoes in Middelstum, De Wierde in Grijpskerk en Gockingaheem in Noordbroek.

Solwerd sluit in juni 2019 de deuren. Het nieuws sloeg in als een bom. Zowel medewerkers als bewoners reageerden erg verdrietig. Zonnehuisgroep Noord is al langer bezig met een grote reorganisatie om weer financieel gezond te worden. Eerder werd al de sluiting van vijf andere huizen in gang gezet. 142 Medewerkers verloren daardoor hun baan. De zorginstelling kampt met leegstand doordat ouderen van de overheid langer thuis moeten blijven wonen. Ook de krimp speelt mee. Met ingang van 2014 worden geen indicaties meer afgegeven voor verzorgingshuiszorg; de bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een krimpregio, minder budget, leegstand en verouderde panden liggen ten grondslag aan het noodzakelijke besluit om locaties gefaseerd te sluiten. “Het nieuws dat nog vier locaties hun deuren gaan sluiten is vandaag hard aangekomen”, zegt Vincent Maas, die begin 2015 als interim bestuurder is gestart. “Al vanaf 2013 wordt er zorgvuldig gecommuniceerd met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord van Rutte II. Desondanks is het verschrikkelijk dat we – ondanks alle inspanningen - deze pijnlijke beslissing moeten nemen. We zijn hierover met de centrale cliëntenraad in gesprek.” De zorg is veranderd. Na de kabinetsplannen in 2013 heeft Zonnehuisgroep Noord zich actief ingezet om locaties in een andere vorm te behouden en daarmee de leefbaarheid op het Groninger platteland te versterken. Maas: “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid faciliteerden we dorps- en welzijnsvoorzieningen en werkten we samen om onze traditionele verzorgingshuizen te transformeren naar een huis met meerdere maatschappelijke functies. Door de snelle terugloop van het aantal cliënten is dit niet geslaagd.” Het aantal ouderen en kwetsbaren dat thuis verzorgd, verpleegd of ondersteund wordt, stijgt. In 2015 ontstond in bijna alle locaties leegstand. Daarom werd in oktober 2015 bekendgemaakt dat er vier locaties gesloten zouden worden, waaronder die in Bierum en Wagenborgen. Toen is ook aangekondigd dat er nog meer locaties zouden volgen. Naast deze maatregelen heeft er een reorganisatie plaatsgevonden op zowel overhead, management als leidinggevenden. Waar meerdere locaties in een regio deels leeg staan, is concentratie van de zorg noodzakelijk. Maas licht toe: “We moeten de zorg anders organiseren en sluiten onze koers aan bij de visie van de overheid. We bieden vanaf dit jaar verzorging en verpleging thuis én zwaardere zorg in onze Zonnehuizen. Dat is ons bestaansrecht.”Er worden niet nog meer sluitingen verwacht.