Wandeling rond Punt van Reide

Termunten - Het Groningerlandschap houdt op zondag 13 maart vanaf Buitenplaats Reidehove in Termunten van 10.00 tot 12.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide.

Gidsen van het Groninger Landschap nemen bezoekers mee. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek. Onderweg naar de Punt van Reide gaat de tocht langs of door polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een  brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels. Aanmelden is noodzakelijk via: www.groningerlandschap.nl -er op uit. Deelname is gratis.