Alternatief dubbele N33 is 2,5 kilometer korter

Tjuchem - De werkgroep n33dubbelveilig komt met een alternatief tracé voor de te verdubbelen N33, zo direct mogelijk van Appingedam naar Zuidbroek.

Deze alternatieve route is liefst 2,5 kilometer korter dan het huidige tracé. Doordat het ter hoogte van Tjuchem zo’n 1200 meter verder naar het oosten ligt worden de dorpskernen van Tjuchem en Siddeburen ontzien. Bij Siddeburen, waar de weg 800 meter naar het oosten wordt gelegd, is het daardoor mogelijk om de N387 zonder rotondes aan te leggen, er komen in het alternatieve geval geen drie verkeerstromen meer bij elkaar. De extra kosten voor een geheel nieuwe weg zouden volgens de werkgroep slinken doordat er geen rotondes meer nodig zijn. Verder zijn de extra kosten te verhalen omdat het aardbevingsgebied betreft. Volgens Gerrit de Vries van de werkgroep is het plan kansrijk. “Men heeft tot nog toe steken laten vallen. Het gaat over A-, B- en C-varianten, maar eigenlijk moet de weg van A naar Z, van Appingedam naar Zuidbroek. Die 2,5 kilometer scheelt heen en weer vijf kilometer voor wie er dagelijks langs moet. Kijk eens naar dat economische belang. De weg naar de Eemshaven wordt steeds drukker en belangrijker. Ook de vervoersbonden zien ons plan wel zitten omdat we er een A33 met vluchtstrook van willen maken en geen N33, zonder vluchtstrook. Het stuk ten zuiden van Zuidbroek wordt daarom als gevaarlijk ervaren. Het is goedkoop aangelegd, met een summier strookje langs de rijbaan. Er is op asfalt bespaard. Het ziet er kaal en sober uit en vrachtwagens hebben de neiging in het midden van de weg te gaan rijden. In de alternatieve situatie wordt gelijk het sluipverkeer door de polder naar de haven van Delfzijl tegengegaan omdat daardoor geen winst meer te behalen is. Bovendien zijn de extra kosten om bestaande viaducten aan te passen uit te sparen. Er kan in ons geval geheel zonder hinder een nieuw tracé worden aangelegd. In plaats van nog meer bomenkap in het Huisweersterbos, is met het alternatief het samenvoegen van het doorsneden bos mogelijk. De in de voorverkenning geopperde ecoduct, is met het vrijkomen van het bestaande viaduct, uiterst goedkoop te realiseren.”