Opbrengsten lepracollecte Noord-Groningen

NOORD-GRONINGEN - In een aantal dorpen in de provincie Groningen behorend bij de Kring Groningen van de Leprastichting zijn weer de jaarlijkse collecten gehouden als aansluiting op Wereldlepradag. 

Deze speciale dag wordt mondiaal herdacht en zo wordt geprobeerd deze ziekte niet uit de publiciteit te verliezen. Gelukkig worden successen behaald om patiënten op te sporen en te genezen. Een belangrijk item willen we van de Leprastichting in Nederland noemen, namelijk hoe worden de gelden besteed. Bij ieder gedoneerde euro, dus ook opgehaald via de huis- aan huiscollecte in de provincie Groningen, gaat € 0.85 naar de directe Leprabestrijding; € 0.05 naar beheer en administratie en € 0.10 naar de Fondsenwerving. Opbrengsten: Baflo € 532.--; Uithuizen € 1208.-- ; Middelstum € 258.--; Bedum € 1365.—; ’t Zandt € 201.--; Adorp/Sauwerd € 390.--; Kloosterburen € 391.—; Structureel ontvangt de stichting uit Ulrum daarnaast gemiddeld twee ker per jaar rond de  € 5.000.—,  de opbrengst van oud papier.