Bachs Matthäus Passion in Nicolaïkerk

Appingedam - De Matthäus Passion, het meest omvangrijke en meest gevarieerde werk van Bach, is vrijdag 11 maart in de Nicolaïkerk in Appingedam te beluisteren. Dat gebeurt semiscenisch door het Luthers Bach Ensemble.

Daarin voegen koralen, recitatieven, koorstukken en aria’s zich tot een geheel. Ze worden opgevoerd met een dubbel koor en orkest, toonsoorten en instrumenten wisselen elkaar af om het drama van het lijden en sterven van Christus uit te drukken. Zo kan het onvoorstelbare ervaren worden. Bach schreef het passiestuk voor de vesperdienst in de Thomaskirche in Leipzig op 11 april 1727, Goede Vrijdag.  Het Luthers Bach Ensemble brengt op vier locaties de Matthäus Passion waarbij de historische opvoeringspraktijk van Bach het uitgangspunt is. Twee van de vier uitvoeringen (11 en 13 maart) zijn semiscenisch, waarbij het lijdensdrama op het podium wordt nagespeeld, waarbij de zangers uit het hoofd zingen. Regisseur is deze keer Marc Pantus die tevens de Christuspartij vertolkt. Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.luthersbachensemble.nl.