Pieterburen: besluit extra zeehondenopvang zwarte dag voor zeehond

Pieterburen - Zeehondencentrum Pieterburen vindt het onbegrijpelijk dat er woensdag vergunningen zijn  verleend aan twee nieuwe zeehondenopvang initiatieven, op Terschelling en in de Eemsdelta.

Het centrum spreekt van een zwarte dag voor de zeehond en vreest voor het dierenwelzijn, de ecologische integriteit van Werelderfgoed Waddenzee en de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid. De staatssecretaris slaat met deze beslissing de adviezen van zijn eigen ambtenaren, betrokken provincies en gemeentes, natuurorganisaties, dierenwelzijnsorganisaties, wetenschappers en opvangcentra in de wind. Bovendien staat er in de vergunningverlening dat een wetenschappelijke adviescommissie zich moet gaan buigen over zeehondenopvang in Nederland. Waarom staatssecretaris van Dam dan wel heeft besloten tot een uitbreiding van de opvang, is voor Pieterburen een raadsel. Begin dit jaar werd er nog door verschillende natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, wetenschappers en provincies opgeroepen de vergunningen voor zeehondenopvang niet uit te breiden en eerst een wetenschappelijke commissie zich over het beleid hieromtrent te laten buigen. 'Blijkbaar heeft de staatssecretaris deze adviezen van experts naast zich neergelegd,' constateert het zeehondencentrum. 'Het kan dan ook niet anders dan dat deze besluitvorming politiek gemotiveerd is, vanwege het sentiment dat de zeehond in de publiciteit oproept. Dit is respectloos in diverse opzichten.' 'Ten eerste gaat Van Dam uit van de veronderstelling dat er meerdere soorten ‘scholen’ voor opvang van zeehonden bestaan. Eén die voor het individuele dier gaat, de ander die zich in zet voor de populatie. Dit is onzin. Een opvangcentrum kan geen individuele dieren redden zonder zich zorgen te maken om de populatie, maar men kan zich ook niet inzetten voor een populatie zonder op het individuele dier te letten. Die zorg gaat dus prima samen en moet ook samen gaan. Voor dat uitgangsprincipe krijgt Pieterburen jaarlijks dan ook de steun door meer dan 100.000 sympathisanten. Alle medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen en de 100 internationale studenten die zij opleiden beschouwen dit dan ook als een zwarte dag voor de kwaliteit van zeehondenopvang en het internationale aanzien van Nederland op het gebied van dierenwelzijn en natuurbehoud.' Pieterburen heeft vastgesteld dat er vroeger te snel tot opvang werd overgegaan. 'Voorlichting en observatie kan het aantal gevallen van opvang in bepaalde gebieden kan terugdringen tot 10% van wat het voorheen is geweest. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke pilot studie in het Eems-Dollard gebied dat pups lange tijd zonder moederdier kunnen doorbrengen en dat opvang lang niet altijd nodig is. De vrees bestaat dan ook dat uitbreiding wederom zal leiden tot het ‘kidnappen’ van pups.' Pieterburen maakt zich zorgen over de veterinaire kwaliteit van de opvang in nieuwe initiatieven. 'Verantwoorde zeehondenopvang kan namelijk alleen plaatsvinden binnen een breed samenwerkingsverband van dierenartsen en wetenschappers. Dierenwelzijn en volksgezondheid is in het geding, wanneer zeehondenopvang plaatsvindt in een aantal lukraak geplaatste badjes ververst door kraanwater met een afvoer naar het openbare riool. Zeehonden kunnen dragers zijn van zoönosen (infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn) en van andere op dieren overdraagbare infectieziekten. Bovendien is het toedienen van antibiotica-cocktails aan wilde dieren niet meer van deze tijd. Het vermijden hiervan bij de opvang van wilde dieren vraagt om gespecialiseerde dierenartsen. En het zijn juist al deze specialisten die zich hebben uitgesproken tegen uitbreiding van de opvang.' Pieterburen pleit voor samenwerking met alle natuurorganisaties die de Waddenzee lief zijn en alle zeehondenredders die een verstandige en respectvolle aanpak omarmen. 'Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat staatssecretaris van Dam tegelijkertijd de opvangcapaciteit laat uitbreiden, dwars tegen alle bestaande nationale en internationale richtlijnen in.' Pieterburen doet een appel op alle politieke partijen om hier serieuze vraagtekens bij te zetten.