Lezing over borgenkaart in Ten Boer

Ten Boer -  Op uitnodiging van de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer geeft Reinder Reinders woensdag 16 maart een lezing over de befaamde borgenkaart van Theodorus Beckeringh uit 1781.

In de recreatiezaal van het Woonzorgcentrum Bloemhof (Bloemhof 1) in Ten Boer is de aanvang om 20.00 uur. Deze kaart toont op schitterende wijze het Groningse landschap in de achttiende eeuw. Beckeringh (1712-1790) is in zijn tijd een bekende jurist met een grote vaardigheid in tekenen en cartografie. Rond 1750 vat hij het plan op om een nieuwe kaart van de provincie Groningen te maken die in 1781 daadwerkelijk is gedrukt. Het is een fraaie kaart die door hem zelf is getekend en op vier grote koperplaten is gegraveerd. De rand van de kaart bestaat uit tekeningen van de voornaamste borgen en een aanzicht van de stad Groningen. De laatste jaren zijn ongeveer 200 schetsen en tekeningen te voorschijn gekomen die Beckeringh heeft gemaakt als voorstudies. Aan de hand van de schetskaarten is Beckeringh op de voet te volgen als hij in het midden van de achttiende eeuw langs wegen en kanalen op pad gaat en het Groningse landschap op de kaart zet. De talloze details maken deze schetskaarten van historisch-geografisch belang. Op overzichtskaarten is te zien hoe hij de schetskaarten in elkaar schuift en verder uitwerkt. In de lezing wordt aandacht besteed aan de wijze waarop Beckeringh de provincie Groningen karteerde, in het bijzonder het gebied rond Ten Boer. Voorbeelden van zijn kaarten zijn tijdens de lezing te bekijken. Reinder Reinders is archeoloog. Hij werkte als maritiem archeoloog in de IJsselmeerpolders en was van 1989 tot 2006 hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op het ogenblik werkt hij aan het samenstellen van de ‘Atlas van Beckeringh’ die dit jaar zal verschijnen. In juni 2016 opent in het Groninger Museum een tentoonstelling over de kaart van Beckeringh. De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk.