Eneco en Het Groninger Landschap gaan door met vogelbroedeiland

Delfzijl - Op de Pier van Oterdum is door Eneco in 2014 een broedeiland van formaat aangelegd. Het Groninger Landschap en de energiereus zetten de samenwerking voort.

Het eiland, met een totale oppervlakte van 2400 vierkante meter, heeft een grote aantrekkingskracht op broedvogels, zoals de visdief. Het broedeiland is een succes. Zowel het aantal vogels als het aantal soorten die deze locatie als broedplek, in de eerste twee jaar, kozen bleken boven verwachting. Ook voor het derde broedseizoen worden veel nieuwe paren verwacht. Het afgelopen jaar hebben 100 paar visdieven gebroed op het eiland. Daarnaast maken ook kokmeeuwen, scholeksters en bontbekplevieren gebruik van het eiland. Silvan Puijman, rayonbeheerder Oost-Groningen van het Groninger Landschap “Wat opvallend is, is dat er ten opzichte van het eerste broedseizoen in het tweede broedseizoen al 3 keer meer broedvogels aanwezig waren. Een stijging van 343% om precies te zijn. We zijn nu natuurlijk erg nieuwsgierig naar wat er in het derde broedseizoen, die medio maart start, gaat gebeuren. Er is nog veel ruimte beschikbaar op het broedeiland, dus we laten ons graag weer verrassen”. Het Groninger Landschap gaat voor het 3e opeenvolgende jaar het broedeiland beheren. Voor dit jaar staat het onderhoud aan het raster op de planning, dat de vossen weghoudt van het eiland, en wordt overmatige onkruidgroei verwijderd.  Door de komst van de industrie en verstoring door wandelaars en fietsers konden de vogels de afgelopen jaren steeds moeilijker terecht op hun vaste broedplekken rond de haven van Delfzijl. Eneco, dat 19 windturbines op de Schermdijk en de Pier van Oterdum heeft gebouwd, greep dit moment aan om samen met lokale natuurorganisaties een nieuw broedeiland te realiseren.