Sportmateriaal voor OBS de Woldrakkers

Woldendorp - De leerlingen van OBS De Woldrakkers uit Woldendorp hebben maandag een sport- en spelmaterialen pakket in ontvangst mogen nemen, voor hun deelname aan het project de Sportieve Gezonde School.

In het pakket zitten allerlei sport- en spelmaterialen die kinderen op het schoolplein en in de gymzaal kunnen gebruiken. Wethouder Jan Menninga overhandigde het pakket aan directeur Sjanet Duut, waarna de leerlingen de materialen dankbaar in gebruik namen. Met het project Sportieve Gezonde School werken scholen aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Binnen het project krijgen kinderen 16 weken lang (extra) bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen zij extra beweegmomenten aangeboden tijdens, tussen en na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden. Scholen die meedoen met het project Sportieve Gezonde School erkennen het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen, hebben hier aandacht voor en stimuleren dit. Daarmee leggen zij de basis voor een gezonde jeugd. Ook de betrokkenheid van ouders, leerkrachten en sportverenigingen speelt hierbij een belangrijke rol. De Sportieve Gezonde School is een programma dat onder de vlag van Sportplein Groningen is ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen, de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. GasTerra en Nijha B.V. maken het project de Sportieve Gezonde School mede mogelijk.