Informatiebijeenkomst over leefbaarheid in Delfzijl

Delfzijl - De gemeente Delfzijl en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) houden dinsdag 15 maart om 19.00 uur een informatiebijeenkomst over leefbaarheid, Kansrijk Groningen, in de Molenberg in Delfzijl.

"Er spelen verschillende zaken in onze gemeente die ik de inwoners graag wil toelichten," zegt burgemeester Gerard Beukema. "Er vinden nog allerlei onderzoeken plaats maar ook al heel concreet versterkingen van woningen. Het is goed om elkaar daarover bij te praten." Naast de stand van zaken in de gemeente komen de diverse leefbaarheidsprogramma's aan bod. Inwoners hebben de gelegenheid zich daarop te oriënteren en te zien hoe deze programma's iets voor hun dorp, wijk of buurt kunnen betekenen. "Deze bijeenkomst biedt mensen de gelegenheid te zien wat er allemaal mogelijk is om ons gebied leefbaar te houden," legt Beukema uit. "Vanuit de gemeente willen we regelmatig inwoners ontmoeten en met hen in gesprek over de invloed van de aardbevingen. Naast alle zorg die dat geeft, zijn er ook mogelijkheden om te ontwikkelen. Ideeën, concrete plannen en wensen van onze inwoners zijn daarbij heel belangrijk."

Informatiemarkt

In een informatiemarkt die de NCG begeleidt, staat een zestal programma's centraal. Maatschappelijke organisaties die deze programma's begeleiden, zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. De bedoeling is dat inwoners geïnspireerd met hun ideeën en plannen verder kunnen.