Boekje over projecten gemeente Loppersum

Loppersum - De gemeente Loppersum heeft het boekje ’t IS MOOI - Nieuwe kwaliteit in de openbare ruimte gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met vele betrokkenen.

‘t IS MOOI gaat over hoe de gemeente in de afgelopen vijf jaar zo’n 25 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de openbare ruimte binnen en buiten de dorpen. Voormalig wethouder Hommo Smit ontving het eerste exemplaar uit handen van wethouder Pier Prins. Wethouder Pier Prins: “Toen Loppersum ruim vijf jaar geleden in de artikel 12 status verzeildraakte was de urgentie hoog om achterstanden op te lossen. Dit kreeg vorm door het herinrichten van dorpskernen, het renoveren en vernieuwen van bruggen, begraafplaatsen, openbare verlichting, wegen en straten. Door deze impuls zijn onze dorpen aantrekkelijker geworden. Wij zien het als een investering in de leefbaarheid. Samen met de raad en de inwoners hebben we mooie resultaten bereikt.” Het begon met de herinrichting van de Molenweg in Loppersum. Daarna volgden de herinrichting van Garrelsweer, Middelstum, Stedum, Westeremden en het centrum van Loppersum. Ook zijn tien bruggen gerenoveerd of vervangen, acht gemeentelijke begraafplaatsen verbeterd, alle gemeentelijke watergangen in de dorpen gebaggerd, beschoeiingen vervangen, openbare verlichting vervangen, groen aangeplant, doorgaande wegen verbeterd en voorzien van bermbeton. Vorige maand is de herinrichting van ’t Zandt van start gegaan. Delen van de dorpen Middelstum, Loppersum en Stedum komen nog in uitvoering.