Loppersum benoemt twee schakels tussen school en clubs

't Zandt - 'T ZANDT - De combinatiefunctieregeling in de gemeente Loppersum is maandag sportief van start gegaan op OBS de Zandplaat, met een touwtrekwedstrijdje.

Een Combinatiefunctionaris is de verbindende schakel tussen de school en de sportvereniging: die geeft in de school lessen bewegingsonderwijs en na schooltijd de Naschoolse Activiteiten. Loppersum heeft er nu twee van:  Anniek Tel en Rianne Wessel.   Beide dames gaan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren, bruggen bouwen tussen de verenigingen en de scholen en na schooltijd kinderen een actieve leefstijl aanbieden middels Naschoolse activiteiten. Wethouder Schollema, afgevaardigden van beide onderwijsbureaus Noordkwartier en Marenland en Huis voor de Sport Groningen deden mee aan de touwtrekwedstrijd tegen de kinderen. De combinatiefunctionaris regeling is mede tot stand gekomen door de GIDS gelden van de gemeente Loppersum, financiële bijdragen van Noordkwartier en Marenland en het Rijk.