Baaiermer Mannenkoor in kerk Termunten

Termunten -  Het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor treedt op zondag 20 maart om 14.00 uur op in de kerk van Termunten.

Dat gebeurt in het kader van Meertmoand Dialectmoand. Het koor bestaat uit 30 leden en zingt vierstemmig a capella. Het repertoire is samengesteld uit bekende liederen, soms met eigen teksten op bestaande muziek. De toegang is gratis (vrije gift).