Informatieavond Groningen HartVeilig in Wirdum

Wirdum -  Om ook Wirdum en omstreken HartVeilig te krijgen is er op donderdag 24 maart om 20.00 uur een voorlichtingsavond  in Dorpshuis Wirdum.

Vanuit Dorpsbelangen Wirdum is het plan gevat om binnen Wirdum een zogenaamde 6 minutenzone te creëren.  Burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij het alarmeringsnetwerk HartslagNu (HSN) krijgen in geval van een reanimatie bij hen in de buurt van de 112-meldkamer een SMS of APP waarin gevraagd wordt om naar het slachtoffer te gaan en de reanimatie op te starten. Indien er een AED in de buurt beschikbaar is zal een gedeelte van de burgerhulpverleners een bericht krijgen waarin wordt gevraagd om eerst de AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Dit alles binnen 6 minuten. Op dit moment heeft de Hartstichting landelijk een campagne opgezet via radio, tv en sociale media om burgers te werven voor dit alarmeringsnetwerk. Groningen HartVeilig (GHV) is in mei 2012 opgericht en heeft nu zo’n 4.000 vrijwilligers. Inmiddels is de overlevingskans bij een reanimatie buiten het ziekenhuis in de provincie Groningen verdubbeld ten opzichte van de periode voordat er burgerhulpverleners werden gealarmeerd. Uiteraard is dit lokaal gezien erg afhankelijk van hoeveel burgerhulpverleners er zijn aangesloten in een dorp of wijk. Om dit te bewerkstelligen promoot GHV HartslagNu onder andere middels voorlichtingsavonden, hebben ze een nazorgteam en bieden aan de burgerhulpverleners extra trainingen aan middels  6-minutentrainingen. Tijdens de voorlichting zal uitgebreid worden uitgelegd hoe het alarmeringsnetwerk HSN werkt en ook zal worden verteld wat GHV doet. Aanwezig zijn bij deze avond wil niet automatisch zeggen dat u deelneemt, het is een voorlichting. Aanmelden is niet strikt noodzakelijk maar met een berichtje naar Gea Spijk (572702 of ac_wirdum@outlook.com)kan er rekening worden gehouden met het aantal te verwachten mensen. Ook geïnteresseerden buiten Wirdum zijn welkom tijdens de voorlichtingsavond in Wirdum. Meer informatie op www.groningenhartveilig.nl.