Leerlingen Meedhuizen vieren boomfeestdag in Tjuchem

DELFZIJL - Leerlingen van groepen 4 tot en met 8 van de openbare basisschool Meedhuizen gaan in buurgemeente Slochteren op woensdag 16 maart de natuur ontdekken en het groen in het dorpsbosje in Tjuchem versterken.

Het programma voor de ochtend bestaat uit twee onderdelen. De kinderen gaan bes- en nootdragende heesters aanplanten op een gedempte sloot langs de rand van het dorpsbosje. Ook is er een natuuractiviteit in het dorpsrandpark ’t Kooilaand en het naastgelegen dorpsbos. De dijk langs het Afwateringskanaal in Tjuchem is een tijd geleden aangepast. Ter compensatie worden een aantal maatregelen getroffen die de ecologische en recreatieve waarden in het gebied verhogen. Zo is er een slingerende sloot aangebracht met natuurlijke oevers. Ook is er van boomstobben een ijsvogelwand aangelegd. Er worden al regelmatig ijsvogels gespot bij de nieuwe wand. De sloot langs het afwateringskanaal, in de bosrand van het dorpsbosje is gedempt. De kinderen gaan hier heesters met bessen en noten planten. De tweede activiteit is een natuurspeurtocht in het dorpsrandpark ’t Kooilaand en het naastgelegen dorpsbos. Deze speurtocht maakt de kinderen wegwijs in de natuur. Ook voor dorpsbewoners, die deels zowel het dorpsrandpark als het dorpsbosje beheren, is er een belangrijke rol in de voorbereiding en begeleiding van deze boomfeestdagviering weggelegd. Voor Tjuchem en Meedhuizen betekent de gezamenlijke boomfeestdagviering een nadere versterking van de goede samenwerking tussen beide dorpen. Het startschot voor de viering wordt om 09.30 uur gegeven door wethouders Nico Stok van Slochteren en IJzebrand Rijzebol van Delfzijl.