College Ten Boer kiest locatie tegenover Innersdijk voor klein AZC

Ten Boer - Burgemeester en wethouders van Ten Boer hebben de locatie tegenover Innersdijk in beeld voor de vestiging van een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 mensen.

De gemeenteraad vroeg vorig jaar aan het college om te onderzoeken hoe Ten Boer kan helpen bij de opvang van vluchtelingen. Het gaat om de locatie Verlaatweg in het gebied Woldwijk, tegenover de ingang van Innersdijk. Na afstemming met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bleek deze plek het meest geschikt: groot genoeg, op loopafstand van het dorp en goed bereikbaar. De locatie Woldwijk is tevens geschikt voor een azc omdat daar voorlopig geen woningbouw gepland staat. Daarom heeft de gemeenteraad de grond beschikbaar gesteld voor maatschappelijke en duurzame initiatieven. Een azc sluit daarbij aan. Met het COA is afgesproken dat, als het azc daar komt, er een voet- en fietspad langs een deel van de Stadsweg wordt aangelegd. Het college gaat eind maart in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dat gebeurt in de vorm van een informatiemarkt in de sporthal van Ten Boer.  Na de informatiemarkt worden de reacties verzameld en beoordeeld. Het college neemt daarna een – al dan niet aangepast – voorlopig besluit en legt dat voor aan de gemeenteraad. Deze neemt eind mei een besluit over de komst van een azc in Ten Boer.