Nieuwbouw voor De Fontein in Ten Boer

Ten Boer - CBS de Fontein in Ten Boer wordt opnieuw gebouwd. De nieuwe school wordt kleiner van omvang, op een centraal gelegen locatie in het dorp. De Huifkar en de Poort zullen bouwkundig worden versterkt.

De basisscholen in Woltersum, Garmerwolde, Thesinge en Ten Post worden allemaal bouwkundig versterkt. Ze worden bestendig gemaakt tegen ook mogelijk zwaardere aardbevingen in de toekomst. Als blijkt dat de kinderen tijdens de versterking niet in hun school kunnen blijven, zal een tijdelijke school ingericht worden. De komende 3 tot 5 jaar moeten deze bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.  De gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties hebben daarover in principe overeenstemming bereikt. Het deze week gepresenteerde programmaplan van Ten Boer volgt op de bekendmaking eind 2015 over de toestand van de scholen en de kinderopvang. Toen is in kaart gebracht welke ingrepen noodzakelijk waren om de huidige gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De partijen stellen nu voor niet alleen alle scholen en kinderopvang te versterken of opnieuw te bouwen, maar direct ook inhoudelijk klaar te maken voor de toekomst. Daarom wordt in de plannen extra aandacht besteed aan duurzaamheid, energiezuinigheid, frisse lucht en het onderwijskundig gebruik. Ook worden de scholen voorbereid op eventuele bevolkingskrimp in de toekomst.

Eerst Ten Post en Woltersum

Qua fasering zal in eerste instantie gestart worden bij de scholen die het dichtst bij het centrum van het aardbevingsgebied liggen. Dat betekent dat de scholen in Ten Post en Woltersum prioriteit krijgen. De kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de scholen, evenals voor het inrichten van de tijdelijke scholen, zullen betaald worden door de NAM. Niet alle kosten voor het versterken en de nieuwbouw van de scholen kunnen gedekt worden uit de bijdrage van de NAM. Met name het geld dat nodig is om de scholen duurzaam, energiezuinig en ook verder volledig toekomstbestendig te maken is nog niet toegezegd. De Nationaal Coördinator Groningen is over de vergoeding van deze kosten in gesprek met de regering. De gemeente Ten Boer vertrouwt erop dat de regering deze kosten gaat dragen en vindt het daarom van groot belang dat de voorbereidingen voor de scholen in Ten Post en Woltersum worden voortgezet. Peter Heidema, wethouder van Ten Boer: “We willen en kunnen geen tijd verspillen. Elke voorbereidingsstap die we kunnen zetten moeten we zetten.”   In alle 9 aardbevingsgemeenten is eenzelfde inspectie van alle scholen uitgevoerd. En in alle gemeenten wordt gewerkt aan plannen hoe de inrichting van de onderwijslocaties en locaties voor kinderopvang voor de toekomst het beste georganiseerd kan worden. Per gemeente zullen de komende periode programmaplannen bekend gemaakt worden.