Lezing over gaswinning in Godlinze

Godlinze -  Kunsthuis Oal Eer houdt 16 april om 14.00 uur een middag over de gaswinning.

Sprekers zijn Wil van Paridon, directeur van Respectis en Reinier Brongers, CEO van StabiAlert. Geologisch onderzoeker Wil van Paridon zal vertellen over soorten ondergrond in relatie tot de bodemdaling en aardbevingen en over zijn startup bedrijf Respectis die de kosten en baten van de gaswinning onafhankelijk in kaart wil gaan brengen. Meetkundige Reinier Brongers zal spreken over de verschillende meetmethoden van trillingen in de aarde en over de systemen die zijn bedrijf operationeel heeft om deze in kaart te brengen. Zowel over het meten zelf als het real-time toegankelijk maken van de meetresultaten. De lezingen beginnen om 14.30 uur en zullen tot ongeveer 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezingen is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid voor informele ontmoeting met hapje en drankje. Meer informatie: www.respectis.nl en www.stabialert.nl.