Bijeenkomst over veranderingen in de zorg

Delfzijl -  In samenwerking met CMO-STAMM houdt Het Vrijwilligers Steunpunt op maandag 25 april om 14.00 uur de bijeenkomst Veranderingen in de zorg in de Kruiskerk in Delfzijl.

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. De AWBZ-zorg is overgegaan naar WMO 2015 (gemeente), de zorgverzekeringswet, de jeugdwet en de nieuwe Wet langdurige zorg. Veel vrijwilligers komen in aanraking met veranderingen. Hoe wordt de verandering ervaren en welke vragen leven er? Weet u waar u terecht kunt als u vragen heeft? Met welke zorgverlener(s) heeft u te maken? Hoe ervaart u dat? Dat zijn vragen die aan de orde komen.     Voor aanmelding en/of meer informatie kan men contact opnemen met de receptie van SWD, via 0596- 650 787 of  t.snaak@s-w-d.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst Veranderingen in de zorg’.