Evensong met Martini Jongenskoor in Nicolaïkerk

Appingedam -  In de Nicolaïkerk in Appingedam wordt zondag 3 april om 16.00 uur een Evensong gehouden met het Martini Jongenskoor uit Sneek. 

  Vincent Hensen bespeelt het orgel en de voorganger is ds. R. Lafeber. Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door leken worden geleid. Vaste onderdelen zijn:  een aantal verzen; psalmen en andere liederen; de geloofsbelijdenis en enkele liederen in samenzang. Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.   De toegang is gratis; bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.