Aantal zonnepanelen Ten Boer opnieuw verdubbeld

TEN BOER - De gemeente Ten Boer heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar het aantal zonnepanelen  zien verdubbelen. Er liggen nu  ruim 4.200 panelen op de daken van woningen.

"Als de groei zo doorzet slagen wij er glansrijk in om in 2035 een energie neutrale gemeente te zijn,’’ aldus een enthousiaste wethouder duurzaamheid Annie Postma. Als de plannen voor een zonnepark doorgaan, is Ten Boer één van de eerste energie-neutrale gemeenten. De motor achter de toename van het aantal zonnepanelen is de zogenaamde waardevermeerderingsregeling. Hiermee kunnen particulieren met gasbevingsschade hun woning duurzamer maken. Dat de regeling werkt blijkt wel uit de cijfers. Lagen er in 2012 nog 88 zonnepanelen op de daken, nu zijn dat er 4.246. Dat is een groei van ruim 500 procent in drie jaar. Dit jaar verwacht de gemeente dat het aantal zonnepanelen opnieuw zal toenemen. Zonnepanelen zijn niet de enige manier om de omschakeling te maken van fossiele brandstoffen naar schone en duurzame energie, maar volgens wethouder Postma wel een belangrijke. "Door allerlei stimuleringsregelingen wordt het voor particulieren aantrekkelijk om zélf zonne-energie op te wekken. Dat geldt ook voor agrariërs die gebruik kunnen maken van landelijke en provinciale subsidieregelingen voor grote installaties. Ik hoop dat veel agrariërs dit jaar deze kans benutten en de daken van hun schuren volleggen met zonnepanelen. Gemiddeld werd vorig jaar elke werkdag 1 dak voorzien van zonnepanelen. Het resultaat is dat er nu al meer dan 1 megawatt aan vermogen op de Ten Boerster daken ligt. Hiermee kan bijna 9 procent van de gemeentelijke huishoudens worden voorzien van zonnestroom.

Zonnepark

Een energiecoöperatie heeft plannen om in Woldwijk een 2 tot 4 hectare groot zonnepark te bouwen. Volgens wethouder Postma biedt dit de kans om de energielasten van de inwoners en verengingen omlaag te brengen. "Met behulp van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kan op Woldwijk een financieel renderend zonnepark worden aangelegd. Met een park van 10 megawatt zouden alle huishoudens in onze gemeente in één keer energieneutraal zijn’’. Meer informatie over de maatregelen voor duurzame energie in Ten Boer is te vinden via: www.energieloket-groningen.nl/gemeente/ten-boer/