Siddebuursters op wc-pot voor slaapvertrekken school Zambia

Siddeburen -   Maartje den Ouden en Merle Blaauw uit Siddeburen gaan zich komende zomer  inzetten voor leeftijdsgenoten in Miloso in  Zambia.

Daar gaan ze samen met een aantal andere jongeren uit Nederland slaapvertrekken en sanitaire voorzieningen bouwen bij een school. Op deze school zitten veel jongeren, die of ver van de school vandaan wonen of wees zijn waardoor ze niet in staat zijn om na school weer naar huis te gaan. Deze jongeren slapen nu op de vloeren van de lokalen. Om hier wat aan te veranderen willen de beide meiden uit Siddeburen zich inzetten. Ze gaan zelf actief meebouwen aan de nieuwe gebouwen.

WC-pot zitten

Hiervoor moeten ze zelf minimaal 5000 euro opbrengen om dit te kunnen bewerkstelligen. Om dit geld bij elkaar te krijgen, houden de beide 16-jarigen twee sponsoracties. Op 21 april gaan ze op het parkeerterrein van de sporthal in Siddeburen 20 uur lang op een wc-pot zitten. Ze hopen daarmee zoveel mogelijk geld te verzamelen. Tevens hebben ze een gastpot. Hiervoor dagen ze mensen uit om naast hen plaats te nemen voor een uurtje om hen op die manier te helpen. De volgende dag gaan de beide lagere scholen in Siddeburen hen helpen door middel van een sponsorloop. Ruim 300 kinderen gaan zich dan inzetten om het bouwen in Zambia mogelijk te maken. Om 12.00 uur  wordt de opbrengst bekend gemaakt van deze acties.