Inspectie rijtjeswoningen Fazanthof Ten Boer

Ten Boer - De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Ten Boer hebben in nauw overleg met de bewoners van de rijtjeswoningen aan de Fazanthof in Ten Boer afgesproken de woningen te laten inspecteren.

Op basis van deze inspecties kan worden berekend of en zo ja hoe de woningen moeten worden versterkt, zodat ze aardbevingsbestendig worden. De bewoners zijn hierover gisteravond in een bijeenkomst geïnformeerd. Het inspecteren van de woningen gebeurt in verschillende fasen, niet alle woningen in het gebied kunnen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. In het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is bepaald waar wordt begonnen met versterken en welke gebieden onderdeel gaan uitmaken van het uitvoeringsprogramma. De NCG start in de kern van het aardbevingsgebied, in Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam (Opwierde-Zuid). Daarnaast zijn er projecten opgenomen waar de gemeente al een eerste inventarisatie had gemaakt en er al contacten waren met bewoners. In dit kader is De Fazanthof opgenomen. Het betreft in eerste instantie de rijtjeswoningen en in het vervolg wordt ook een deel van de twee-onder-één kap woningen geïnspecteerd. Meer informatie op: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.