Uitvoering maatregelen bevingschade zorgt voor meeste overlast

Loppersum - 'Veel overlast blijkt het gevolg van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd, van schade-inventarisatie tot schadeherstel.'

Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek van Royal HaskoningDHV,  in opdracht van NAM, naar de maatschappelijke effecten van de aardbevingen in Groningen. Evert Holleman van Royal HaskoningDHV: "Daarnaast zijn mensen boos, omdat de aardgaswinning doorgaat en de schades voorlopig niet stoppen. Ze willen dat het stopt of dat er meer tegenover staat.” “Met de inventarisatie wordt voor het eerst een zo compleet mogelijk overzicht van maatschappelijke effecten van de aardbevingen in Groningen gegeven. Aan de hand hiervan kan bekeken worden welke maatregelen nodig zijn, of de juiste maatregelen voorgesteld zijn en of deze goed worden uitgevoerd. Deze inventarisatie is een eerste overzicht.”   Het complete rapport is te vinden op: www.namplatform.nl/mei.