Overtreding Drank en Horecawet Café Sid Bie de Buren

Siddeburen - Bij een controlebezoek aan Café Sid Bie de Buren in Siddeburen bleek onlangs dat alcoholhoudende dranken zijn verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar.

Burgemeester Geert-Jan ten Brink heeft de eigenaar  per brief gelast een eind te maken aan deze overtreding van artikel 20 van de Drank en Horecawet. De burgemeester neemt deze overtreding zeer ernstig op en verwacht dat de eigenaar van het café hiervan leert, zijn verantwoordelijkheid naar de toekomst neemt en met onmiddellijke ingang geen alcohol aan minderjarigen verstrekt. Als bij een volgende constatering de overtreding niet is beëindigd, dan wordt een dwangsom opgelegd van € 8.000,-. Uiteindelijk kan een schorsing van de Drank en Horecavergunning volgen voor een periode van maximaal 12 weken en kan de Drank en Horecavergunning zelfs worden ingetrokken voor het café.