Informatiemarkt over AZC in Appingedam

Appingedam - De gemeente houdt donderdag 14 april in Sportcentrum Eelwerd  van 17.00 tot 21.00 uur een informatiemarkt over het asielzoekerscentrum in Appingedam.

Op de informatiemarkt kan men met het college van B en W  in gesprek over de tijdelijke opvang van asielzoekers op het bedrijventerrein Fivelpoort. Het college van B&W, de gemeenteraad en Groningen Seaports, hebben een aantal maanden geleden positief gereageerd op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het gaat om de opvang van 300 asielzoekers voor een periode van maximaal vijf jaar. Voordat er een definitief besluit wordt genomen krijgen de inwoners van Appingedam de gelegenheid te reageren op de voorgenomen plannen. Voor de bedrijven op Fivelpoort en direct omwonenden hebben al aparte informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Op de informatiemarkt zijn de stands aanwezig waar bezoekers kunnen spreken met leden de gemeenteraad, medewerkers van de COA,  het Gezondheidscentrum Asielzoekers, VluchtelingenWerk Nederland en Vrijwilligerswerk. Hier kan men zich alvast aanmelden voor vrijwilligerswerk op het asielzoekerscentrum. Op de informatiemarkt kunnen bezoekers reacties en ideeën indienen op een reactieformulier in de daarvoor beschikbare bus. Voor informatie kan men terecht bij de projectleider AZC, via: info@appingedam.nl.