OBS Hiliglo maakt horrorclip met aardappels

Holwierde -  Op OBS Hiliglo in Holwierde was vrijdag om 11.30 uur de première van een actiefilmpje en een horrorclip met in de hoofdrol de lokale trots: de aardappel. 

De films, waarvan de intro- en outro werden gemaakt door de leerlingen van groep 1/2, is het resultaat van een spannend filmproject onder leiding van Roger Muskee en Tim Zweistra (film), Michiel de Vries (geluid), Marieke Verdijk en Pieter van Dijken (storyboard). Het project begon bij lokale ondernemer Bakker Bierum. De kinderen gingen op bezoek bij de aardappelteler en bewerkten hun script tot storyboard van een spannende en een grappige clip over de aardappel, een belangrijk lokaal product. Op 29 maart (de filmdag) kropen ze in de verschillende rollen die bij het film maken horen; van cameraman of –vrouw tot regisseur, lichtman of –vrouw, geluidsman of –vrouw, acteur en zelfs special effects maker. Daarna is de film gemonteerd met de kinderen. De onderbouw kinderen doorliepen een aanverwant traject waarin ze animaties maakten met Pieter van Dijken en Animuis. Ook hun producten zijn tijdens de filmpremière te bewonderen. Het programma werd ontwikkeld door Brouwerij Bulthuis, in nauwe samenspraak met de betrokken kunstenaars. Cultuurclick tekende voor de planning en logistiek. De spannende filmervaring maakt deel uit van het werkpakket Cultuur en Ondernemen van de pilot Kansen voor Kinderen. Onder de vlag van Kansen voor Kinderen werken  elf Noord-Nederlandse partners op het gebied van sport (Donar, FC Groningen, Huis voor de Sport Groningen), cultuur (Cultuurclick Groningen, Brouwerij Bulthuis, Landgoed Verhildersum) - en natuuronderwijs (Stichting Het Groninger Landschap, Stichting De Boer op Noord, het Instituut Natuureducatie en Duurzaamheid) samen. Ook het UMCG is partij en evalueert het project. De partners hebben als gezamenlijk doel om met leerkrachten en kinderen een leerlijn rond het thema gezondheid en leefbaarheid te ontwerpen die tot doel heeft om de vaardigheden van kinderen te versterken. Zoals zelfregie, kritisch denken, samenwerken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Die helpen je ook om de regie over je eigen gezondheid te hebben. De ouders zijn nauw bij het project betrokken door hen mee te laten doen aan bijvoorbeeld workshops. De missie is om tot vernieuwend onderwijs te komen, in de lijn van het advies van het platform Onderwijs 2032.