Integrale zorg Noordoost-Groningen krijgt vorm

Delfzijl -  Huisartsen in Appingedam, Holwierde en Delfzijl, het OZG en De Hoven hebben het initiatief genomen om de kwaliteit en nabijheid van eerste- en tweedelijns zorg in de Noordoost-Groningen te versterken.

Om deze ambitie te realiseren is op maandag 11 april een intentieovereenkomst gesloten tussen de betrokken huisartsen, de gemeenten Delfzijl en Appingedam, de provincie Groningen, het OZG, de ouderenzorg (De Hoven, Zonnehuisgroep Noord, Van Julsinghatehuis), Certe en Zorgbelang. Aanleiding voor de intentieovereenkomst is de verplaatsing van het ziekenhuis uit Delfzijl en het gegeven dat de regio te maken heeft met steeds ouder wordende bewoners, minder jongeren en krimp van het totaal aantal inwoners. De betrokken partijen hebben aangegeven de zorg die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt te willen verbinden met de huisartspraktijken in Appingedam en Delfzijl. Het plan is om bij de ontwikkeling van nieuwe zorgvoorzieningen bewoners uit de regio actief te betrekken. Er moet een andere inrichting van de zorg komen. De betrokken gemeenten en de provincie hebben aangegeven dit proces, met in eerste instantie drie doelen, te willen ondersteunen. Er moet worden geïnvesteerd in voorzieningen, mogelijkheden en faciliteiten die het voor bewoners mogelijk maken om meer te doen aan hun eigen gezond gedrag. De vervanging van zorg vanuit het ziekenhuis moet gebeuren door zorg vanuit de huisartsen en zorg vanuit bewoners zelf (zelfzorg). En er moet gezorgd worden dat bewoners zelf keuzes kunnen maken met betrekking tot de zorg die zij nodig hebben, het liefst in hun eigen omgeving en in hun eigen netwerk.