Gemeente Delfzijl krijgt drie nieuwe scholen

Delfzijl - In de gemeente Delfzijl worden in de komende vijf jaar drie nieuwe scholen worden gebouwd: in Wagenborgen, Spijk en Delfzijl-West.

De komende vijf jaar zullen alle scholen in de gemeente Delfzijl verder aardbevingsbestendig worden gemaakt. De gemeente Delfzijl, de schoolbesturen en de kinderopvang hebben daarover in principe overeenstemming bereikt in een programmmaplan. Hiliglo in Holwierde, Windroos en Het Baken in Delfzijl worden versterkt. Ook de scholen Farmsumerborg in Farmsum en de Woldrakkers in Woldendorp zullen worden versterkt,maar bij deze scholen zal ook worden onderzocht of (tijdelijke) nieuwbouw hiervoor een optie is. Tijdens de versterking kunnen de kinderen niet in hun school blijven. Hiervoor zal een tijdelijke school worden ingericht. Ten slotte zal er voor de brede school Tuikwerd en brede school Noord nader onderzoek worden gedaan. Wethouder Menninga: "De krimp van de scholen is een ingrijpende ontwikkeling voor alle scholen, ouders en kinderen. Door de aardbevingen is alles in een versnelling gekomen maar het biedt ook kansen. De school voor Energy en Maritime van het Noorderpoort zal worden versterkt. Het Eemsdeltacollege zal in samenwerking met het Noorderpoort en de gemeente Appingedam en Delfzijl een onderzoek starten naar de mogelijke samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de locaties in beide gemeenten. De vestiging Woldendorp van het Dollardcollege is niet onderzocht. Het gepresenteerde programmaplan volgt op de in kaart gebrachte noodzakelijke ingrepen om de huidige schoolgebouwen aardbevingsbestendig te maken. De partijen stellen voor nu niet alle scholen te versterken, maar voor bepaalde scholen in plaats daarvan te kiezen voor nieuwbouw. Op die manier worden de scholen en kinderopvanglocaties niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook klaargemaakt voor de toekomst. Dat houdt onder meer in dat er straks in Delfzijl nog drie locaties voor basisonderwijs over blijven; de beide brede scholen en een complex rond De Windroos. De scholen van Meedhuizen en Wagenborgen komen in een nieuw kindcentrum in Wagenborgen en die van Termunten en Woldendorp in een kindcentrum in Woldendorp. Spijk krijgt ook één nieuwe kindvoorziening.

Extra geld nodig

De kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de scholen, evenals voor het inrichten van de tijdelijke school als dat nodig is worden gedragen door de NAM. Niet alle kosten kunnen gedekt worden uit de bijdrage van de NAM. Met name het geld dat nodig is om de scholen duurzaam, energiezuinig en ook verder volledig toekomstbestendig te maken is nog niet toegezegd. De Nationaal Coördinator Groningen is over de vergoeding van deze kosten in gesprek met de regering. Wethouder Jan Menninga: "Extra geld van de regering is nodig om nieuwe, duurzame en toekomstbestendige scholen te bouwen. Op deze manier geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente voor de komende decennia."