Samenwerking gemeente en Stip Delfzijl Noord

Delfzijl -  Binnenkort tekent de gemeente Delfzijl een samenwerkingsovereenkomst met het bewonersinitiatief Stip Delfzijl Noord.

Dit heeft college van de gemeente onlangs besloten. Stip is een initiatief van een aantal bewoners uit Delfzijl Noord. De bewoners willen dat de mensen in hun wijk op één punt in de wijk terecht kunnen voor alles rond wonen, welzijn, zorg, meedoen en vrijwilligerswerk. Wethouder Meindert Joostens ziet Stip als een waardevol initiatief. "Het sluit aan bij ons beleid om toegang tot ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn zo laagdrempelig mogelijk te maken en daarbij allereerst uit te gaan wat haar bewoners zelf kunnen." De samenwerkingsovereenkomst houdt onder andere in dat de gemeente Stip op de hoogte houdt van veranderingen in bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), informatiemateriaal beschikbaar stelt en een contactpersoon voor het bewonersinitiatief aanwijst bij het gemeentelijk Wmo loket. Meindert Joostens tekent 22 april namens de gemeente de samenwerkingsovereenkomst. Naast de gemeente werken ook woningcorporatie Acantus en de politie samen met Stip.