Leerlingen Eemsdeltacollege onderzoeken kansen voor bedrijven

Delfzijl - Leerlingen uit de derde klas havo/vwo van het Eemsdeltacollege bezochten vorige week enkele bedrijven in de regio. Hamvraag: waar liggen kansen?

De Nederlandse economie trekt aan, maar dat is in onze regio beperkt zichtbaar vanwege de krimp. Dit levert kansen op voor de bouw: flats worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Met name duurzaam bouwen heeft kansen omdat de NAM dit onder voorwaarden vergoedt. Dit bleek ook uit het bezoek aan Groningen Seaports. Op en rond de haventerreinen is genoeg ruimte voor duurzaamheid. Met 3D-brillen op zijn de leerlingen ‘gevlogen’ over de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Zichtbaar waren de windmolens waar Google energie vandaan haalt en de plek waar binnenkort het grootste zonnepanelenpark van Nederland wordt gebouwd, vlakbij het Chemiepark Delfzijl. Bij Schepel Agro bv te Hellum was de ruimte voor landbouw en pluimvee goed zichtbaar. De grondprijzen voor boeren zijn hoog, maar daar staat een hoge efficiency tegenover. Om te kunnen bestaan als landbouwer, moet je daarom een groot bedrijf hebben. Voor kleine starters is er dus weinig ruimte. The Big Building, het oude PTT-Post-gebouw achter het Centraal Station in Groningen, huisvest allerlei jonge ondernemers. Van Hulley maakt er boxershorts uit afgedankte overhemden. Subsidiegeld en eigen omzet dragen bij aan een opleiding voor vrouwen om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Sociaal en duurzaam tegelijk: een mooie inspiratie voor nieuwe bedrijven in de regio. Deelnemers: Saskia Nap, Judith Buwalda, Jamila Regensburg, Nelson Verlaan, Twan Flikkema, Jos Hoogstra, Tjaart Weeke, Marco Utrecht, Regner Schepel en Matthijs Westerbrink. Begeleiders: Herwin Leertouwer en Gerda Leyendijk, docenten economie/management en organisatie