De Klaver naam (fusie)school Stedum

Stedum - Onder zeer grote belangstelling is  woensdag de naam van de (fusie) school in Stedum gekozen.

Maar liefst 93 aanwezigen brachten hun stem uit in twee rondes om tot de naam van de school te komen die op 1 augustus 2016 ontstaat door fusie van De Bongerd en de Crangeborg. De naamcommissie had de ingestuurde namen (43) teruggebracht tot 10. In een eerste schriftelijke stemronde werden De Klaver, PadWiezer en Hilmaarborg gekozen als de drie favoriete namen. In de tweede stemronde werd met grote meerderheid gekozen voor de naam De Klaver. Eva Smit, leerling van groep 7 van De Crangeborg, ging als inzender van de winnende naam aan de haal met een vrij te besteden dinerbon van 50 euro en de toezegging dat ze bij de opening van de nieuwe school (in 2018) betrokken zal worden. De betekenis van De Klaver werd door Eva als volgt omschreven. "De Klaver is een teken van geluk. Ik hoopt dat de school heel veel geluk brengt aan alle kinderen die op deze school komen en gaan. Op alle 4 de blaadjes moet een kleur komen, omdat alle kinderen anders zijn en daarom allemaal welkom zijn. De verschillende kleuren staan dan voor samenwerking, diversiteit, vreugde en liefde". Op de foto wordt Eva Smit bedankt door Pieter Berend Slager (voorzitter van de gezamenlijke MR). Links op de foto staat Arend Koenes die als voorzitter van de naamcommissie de 'verkiezing' in goede banen leidde.