Drie lintjes in Eemsmond

Eemsmond - Drie inwoners van de gemeente Eemsmond zijn vandaag verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Van Beek reikt lintjes uit aan mevrouw Ida Hannie Raangs-Bakker die wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en mevrouw Engelina Koster-Komdeur en de heer Evert Kornelis Veenstra. Zij worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ida Raangs-Bakker is van 1988 tot heden als gediplomeerd EHBO-er inzetbaar in de meest brede zin van het woord; tijdens cursussen, evenementen en vergaderingen is haar deskundigheid en inzicht van grote waarde. Bovendien verleent zij veel hand- en spandiensten. Sinds 1991 is zij daarnaast ook actief als bestuurslid en penningmeester van de EHBO te Usquert. Mevrouw Raangs is al 37 jaar lang typiste en penningmeester voor de dorpskrant DEVO: 'Deur En Veur Oskerders'. Deze krant wordt elke maand gratis huis-aan-huis verspreid met een oplage van 735 stuks. Van 1978 tot 1993 was mevrouw Raangs bestuurslid van de Commissie Sportieve Recreatie. Deze commissie organiseerde fiets- en wandeltochten voor de inwoners van Usquert en van omliggende dorpen. Engelina Koster-Komdeur begon in 1989 als bestuurslid van de Vrouwenraad - later werd zij benoemd tot secretaris en tweede penningmeester. Vanaf 1998 was zij ook actief als coördinator van de maaltijdvoorziening 'Tafeltje-dek-je Uithuizermeeden en omstreken'. Van 1992 tot 2004 was mevrouw Koster lid van de gemeentelijke Welzijnscommissie. Zij zette in voor het welzijn van de inwoners van Eemsmond, onder andere op het gebied van ouderenvervoer en het subsidiejaarprogramma.  Sinds 2004 is mevrouw Koster secretaris en aanjager van de Steunstee in Roodeschool. Deze startte in 2004 als pilot van de gemeente en biedt praktische ondersteuning aan voornamelijk ouderen. Mevrouw Koster verzorgt het drukwerk van de nieuwsbrief van Stichting Beheer & Behoud van het Pldermolencomplex De Goliath. Evert Kornelis Veenstra is sinds 1988 actief bij stichting 't Gerack, die zich voornamelijk op ouderen in de gemeente Eemsmond richt; de stichting biedt diensten aan op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De heer Veenstra begon in 1988 als bestuurslid en werd later benoemd tot penningmeester. Zijn deskundigheid op het gebied van bouwkundige zaken is van grote waarde. Onder zijn leiding zijn diverse uitbreidings-en renovatieplannen tot stand gekomen. De heer Veenstra is jarenlang als vrijwilliger lid geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorzieningen Ouderen Noord Nederland en werd daar ook bestuurslid. Sinds 2002 tot heden is de heer Veenstra vrijwilliger bij de stichting Dorpsbelangen in Uithuizermeeden. Deze stichting heeft als doel het welzijn en leefklimaat in het dorp te vergroten. De heer Veenstra verleent veel hand- en spandiensten.  Van 2005 tot 2013 was de heer Veenstra mede-organisator van stichting Eemspop, die jaarlijks een groot muziekevenement in Eemsmond organiseerde.