De vrijheid omarmd

Loppersum - Het jaarthema van het 4 en 5 mei comité, met een tekst, geschreven door Tamar de Waal. Ook na dinsdag 22 maart met de aanslagen van Brussel nog vers op het netvlies, is haar titel en haar eerste zin wel heel erg actueel.

"Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. En dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef namelijk de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.  Als we naar de actualiteit kijken zien we dat verdragen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen in 1948, samen met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens in 1950 en het Vluchtelingenverdrag in 1951 onverminderd van belang zijn. Ook vandaag de dag hebben we te maken met wrede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. Zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Vrij-zijn mogelijk maken We moeten steeds weer opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elk jaar weer. Elke dag weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat en in een rotsvaste toewijding aan de inclusieve principes van onze democratische rechtsstaat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger omarmen." Daarom heeft Vereniging Dorpsbelangen Loppersum gemeend, dit jaar naast het gedenken van onze slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog ook aandacht te willen schenken aan al onze militairen in het dorp die uitgezonden over de wereld hard voor onze vrijheid hebben gewerkt en soms daar grote offers voor hebben gebracht. Graag wil de organisatie dan ook hierbij een oproep doen aan die families waarvoor het bovenstaande geldt even contact op te nemen met loppersum@gmail.com zodat Vereniging Dorpsbelangen Loppersum  op 4 mei ook aandacht kunnen schenken aan de huidige helden.