Geringe huurverhoging voor huurders Groninger Huis

Winschoten - Groninger Huis verhoogt per 1 juli de huur voor haar woningen met 1 procent. De corporatie past daarmee een gematigde en niet-inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Ondanks de verhoging van 1 procent, waarvan 0,6 procent inflatie, behoren de huren nog steeds tot de laagste in de regio. Groninger Huis, met huizen huizen in de gemeenten Menterwolde, Oldambt, Delfzijl en Appingedam, zegt de inkomsten uit de huurverhoging nodig te hebben om de ambities te kunnen blijven realiseren: het levensloopbestendig en duurzaam maken van de huurwoningen en de opgaven voor sloop en nieuwbouw (herstructurering). Vooral de verduurzaming van woningen krijgt veel aandacht. Om de kernvoorraad van goedkope woningen (huurprijs tot 409,92 euro) te vergroten verlaagt of bevriest de corporatie bovendien de huur van 75 woningen tot het niveau van 409,92 euro. Advies Huurders Advies Groep Groninger Huis heeft het voorstel voor de huurverhoging schriftelijk aan de Huurders Advies Groep voorgelegd en gevraagd om hierop een positief advies uit te brengen. Dit positief advies is inmiddels uitgebracht. De bewonerscommissies zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht van de huuraanpassingen.