Humanitas zoekt vrijwilligers voor begeleiden kindervakantieweken

Winschoten - Voor de kindervakantieweken Groningen zoekt Humanitas vrijwilligers voor de leidinggevende functie van hoofdleiding. Hij of zij gaat samen met een collega een team aansturen van 10 groepsleiders/sters.

De hoofdleiding is eindverantwoordelijk voor het activiteitenprogramma, het activiteitenbudget en de veiligheid van de kindervakantieweek. Het onderhouden van interne –en externe contacten behoort ook tot het takenpakket. Kandidaten dienen minimaal 21 jaar oud te zijn en bij voorkeur leidinggevende ervaring hebben. Ook is er nog beperkt plaats voor groepsleiding en hulpkeuken in diverse weken. De doelgroep zijn kinderen die over het algemeen vanwege sociale, medische of economische reden niet op vakantie kunnen. Per week gaan er maximaal 40 kinderen mee in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Kandidaten kunnen zich opgeven voor één week of twee weken in de periode van 16 juli tot en met 27 augustus. De kindervakantieweken zijn zeer geschikt om als ervarings- of oriëntatieplek te gebruiken. Donderdagavond 9 juni, aanvang 19.30 uur, staat er een informatiebijeenkomst op de rol in Groningen. Opgave (verplicht) vóór 1 juni. Voor aanmelding of vragen kan contact worden opgenomen met Humanitas, via 050-3120633, kindervakantieweken.groningen@humanitas.nl (Henk Nijhuis) of info.noord@humanitas.nl.