70 Jaar lid PvdA

WOLDENDORP - De 88-jarige mevrouw Wezeman uit Woldendorp werd zaterdag7 mei blij verrast door PVDA-voorzitter Janny Volmer met een speldje voor haar zeventig jarig actief lidmaatschap van de partij. Mevrouw Wezeman volgt de (plaatselijke) politiek nog op de voet. Ze houdt alle ontwikkelingen bij en voorziet het plaatselijke bestuur regelmatig van krantenartikelen en geeft daarover haar mening. Mevrouw Wezeman vertelde tijdens het bezoek vele kleurrijke anekdotes en indrukwekkende verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

Op dit moment revalideert mevrouw Wezeman in verpleeghuis Solwerd, maar zij hoopt over niet al te lange tijd weer naar haar eigen huis te kunnen gaan.

Behalve mevrouw Wezeman heeft de heer Anjewierden uit Delfzijl ook een speldje ontvangen voor zijn 70-jarig lidmaatschap van de Partij van de Arbeid.