Gemeenteraad bespreekt voorstel AZC Ten Boer

TEN BOER - De raadscommissie van de gemeenteraad van Ten Boer bespreekt woensdagavond 18 mei het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders om in Woldwijk in Ten Boer een asielzoekerscentrum te bouwen.

In het AZC is plaats voor maximaal 300 mensen. De raadscommissie luistert die avond naar insprekers. Burgemeester en wethouders zien het als hun humanitaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Daarom kiest het college voor een klein asielzoekerscentrum, dat past bij de schaal van de gemeente Ten Boer.

Kijkend naar de informatiemarkt van 22 maart en de meer dan 350 ontvangen reacties concludeert het college dat er voldoende draagvlak is om activiteiten te ontplooien met en voor asielzoekers. Dat blijkt onder andere uit de 135 aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.

Het college concludeert ook dat er inwoners met zorgen zijn, bijvoorbeeld over de openbare orde en veiligheid, ervaringen met het vorige AZC en waardevermindering van de woningen in de buurt. Burgemeester Van de Nadort begrijpt deze zorgen. De komende weken voert hij enkele gesprekken met inwoners om te horen welke zorgen er zijn en wat er aan gedaan kan worden om ze weg te nemen.

Inspreken

De raadscommissie bespreekt woensdagavond 18 mei het voorgenomen besluit van het college. Voor wie dat wil is er vanaf 19.30 uur de gelegenheid om ‘in te spreken’. Insprekers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de gemeente. Vanwege de verwachte belangstelling worden zowel de commissievergadering als de raadsvergadering op 18 en 25 mei gehouden in het Buurhoes aan de Gaykingastraat 17 in Ten Boer. Beide raadsvergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente Ten Boer.