Ccontacten Shell en Staat over gas openbaar

NOORD-GRONINGEN - In reactie op het nieuws over geheime afspraken tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken over de gaswinning in Groningen, eist Milieudefensie dat de overheid haar contacten met het bedrijf hierover volledig openbaar maakt.

Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gaat Milieudefensie vanaf nu periodiek alle correspondentie over gaswinning opvragen. De NOS achterhaalde dat Shell en Exxon (samen NAM), in 2005 een geheime afspraak maakten met een hoge ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken over het niveau van de gaswinning voor de lange termijn. De Tweede Kamer werd niet geïnformeerd over de afspraak, terwijl die ervoor zorgde dat de beleidsruimte om gaswinning te verminderen sterk werd beperkt.

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het is nooit de veiligheid van de Groningers geweest die voorop stond, maar altijd de winsten van Shell. Dit verklaart waarom de gaskraan in Groningen nog steeds niet dicht is, hoewel het aardbevingsrisico dan kleiner wordt en minister Kamp de ambitie heeft uitgesproken te stoppen met fossiele brandstoffen. Aan deze ondemocratische beïnvloeding moet een eind komen: de Groningers moeten weer zeggenschap krijgen over hun provincie, niet een oliemultinational.”.

Naast het periodiek opvragen van alle documenten die Shell en het ministerie uitwisselen over de gaswinning, eist Milieudefensie ook dat het geheime winningscontract uit 1963 tussen Shell en Exxon en de Staat eindelijk openbaar wordt gemaakt.

Meer op www.eemsbode.nl.