Laatste dienst Centrumkerk Delfzijl

DELFZIJL - De Protestantse Gemeente in Delfzijl neemt zondag 5 juni om 09.30 uur in een viering afscheid van de Centrumkerk.

De kerk is verkocht en krijgt een andere functie. Voorafgaand aan de dienst worden herinneringen opgehaald en is informatiemateriaal over de geschiedenis in te zien.

Voorganger is de dienst is da. W. Heeren. Na afloop van de dienst zullen liturgische onderdelen uit de kerk (paaskaars, bijbel, doopvont) worden overgebracht naar de Kruiskerk.