OZG in de min door afwaardering ziekenhuispanden

Delfzijl - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft in 2015 een omzet behaald van 125 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering, geschoond voor incidentele posten, bedraagt 5,3 miljoen euro positief.

Dat is opgetekend in het  jaarverslag over 2015. Door hoge eenmalige lasten is het uiteindelijke resultaat over 2015 negatief geworden (6 miljoen euro). Deze lasten betroffen vooral de afwaardering van de waarde van de huidige panden in Winschoten en Delfzijl. Vooruitlopend op de verhuizing van het ziekenhuis naar Scheemda in 2018 zijn de panden van de huidige locaties in 2015 verkocht. De totale afwaardering voor deze panden bedroeg 11 miljoen euro. Albert Koeleman, voorzitter Raad van Bestuur: ”De resultaten laten zien dat het Ommelander Ziekenhuis een financieel gezond ziekenhuis is geworden. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is positief. Weliswaar hebben we dit jaar door incidentele lasten een verlies geleden, maar dit was volgens verwachting. Het structurele resultaat uit gewone bedrijfsvoering is voor ons belangrijker.”