Kunstgrasveld sportpark Oldencate in Spijk

SPIJK - Het college van de gemeente Delfzijl legt binnenkort met een plan voor aan de gemeenteraad om een kunstgras voetbalveld op sportpark Oldencate in Spijk aan te laten leggen.

Met de aanleg van kunstgras ontstaat een kwalitatief hoogwaardig voetbalveld dat intensiever kan worden gebruikt, ook voor andere activiteiten dan voetbal. „Sport is belangrijk voor de sociale structuur in onze dorpen en wijken,”vertelt sportwethouder Jan Menninga. „Met het oog op een krimpend inwonersaantal en minder inwoners die in groepsverband sporten, investeren we in goede en centraal gelegen sportaccommodaties. Het nieuwe kunstgras voetbalveld in Spijk kan straks bovendien ook gebruikt worden door het nieuw te bouwen kindcentrum in Spijk. De leefbaarheid van het landelijk gebied met Spijk als centrumdorp krijgt hiermee een impuls.” Met het nieuwe veld is een van 577.000 euro gemoeid. De investering haakt in op het thema sport in het Actieplan Dorpen en Wijken van de gemeente. Eerder al werden er kunstgrasvelden aangelegd in Sportpark Centrum.