176 aanmeldingen proef koop van woningen aardbevingsgebied

LOPPERSUM - 176 Woningeigenaren hebben zich aangemeld voor de proef voor koop van woningen in de kern van het aardbevingsgebied.

Op 2 mei is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gestart met deze proef. Belangstellenden konden zich tot woensdag 1 juni aanmelden. Deze proef is vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek gericht op eigenaar-bewoners in de kern van het aardbevingsgebied. De woning moet langer dan twaalf maanden aaneengesloten aantoonbaar openbaar te koop staan tegen een reële vraagprijs. 115 van de 176 aanmeldingen voldoen aan deze eerste uitgangspunten. De proef biedt mensen in bijzondere omstandigheden ondersteuning. Bij de selectie van de woningen wordt gelet op sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de aanvrager. Voor de pilot heeft NAM een bedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen ongeveer 50 woningen worden aangekocht. Met 115 aanmeldingen is het totaal beschikbare bedrag van 10 miljoen euro overtekend. In de maand juni maakt de NCG een selectie van de woningen die gekocht kunnen worden. Hiervoor geldt niet de volgorde van binnenkomst van de aanmelding, maar wordt gekeken naar de bijzondere omstandigheden van de eigenaar. Bij de selectie spelen drie categorieën een rol: familieomstandigheden: bijvoorbeeld scheiding, overlijden, ontslag, financiële problemen, psychische problemen door aardbevingen; 2. werk elders en de wil om kleiner te wonen: bijvoorbeeld indicatie voor opname in verzorgingshuis. De selectie wordt gedaan door de Nationaal Coördinator Groningen die zich laat bijstaan door een adviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit burgemeester Ten Brink van Slochteren, makelaar Tebbens Torringa voormalig directeur Dieterman va woningcorporatie Marenland. Na de selectie worden de woningen die in aanmerking komen getaxeerd. De geselecteerden ontvangen dan een bod van 95% van de taxatiewaarde. De getaxeerde waarde is de marktwaarde op de opnamedatum. De levering van de woning vindt plaats een half jaar na de overeenkomst over de koopregeling. Eigenaren hebben dan nog een half jaar de mogelijkheid om de woning op de reguliere markt te verkopen. Er is een woonbedrijf in oprichting die de woningen zal kopen. Per woning wordt een afweging gemaakt over wat er met de woning zal gebeuren. Zo kan bijvoorbeeld worden overgaan tot (tijdelijke) verhuur van de woningen, onder andere als wisselwoning in het kader van de versterkingsopgave.