Scoutingdag na kinderrraad Appingedam

DELFZIJL - In februari stelde de kindergemeenteraad van Appingedam een subsidie beschikbaar aan Scouting Fivelgroep Delfzijl voor het organiseren van een activiteitendag voor groep 8 van alle basisscholen in Appingedam.

Woensdag 1 juni was het dan eindelijk zover. In twee groepen kwamen alle groep 8 kinderen naar het clubgebouw van de scoutinggroep om eens te beleven wat scouting echt is. De vrijwilligers van scouting leerden de leerlingen omgaan met een GPS, constructies bouwen met hout en touw, er werd gevaren in kano's en natuurlijk werd er brood gebakken op het kampvuur. Het weer werkte mee en de jeugd heeft een goede indruk gekregen van al deze typische scoutingactiviteiten.